Imaš kakršnokoli zagato pri pripravi dokumentacije?

Potrebuješ oceno varnosti kozmetičnega izdelka?

Želiš na trg lansirati kozmetični izdelek?

NI PROBLEMA!

Pošlji povpraševanje na:

Kaj znam oziroma kaj lahko ponudim

Imaš željo po prodaji svoje lastne kozmetike, pa ne veš kje začeti?

Pri iskanju informacij se velikokrat zgodi, da obupamo še preden pridemo do pravih zaključkov. V nadaljevanju so navedene oporne točke, ki opisujejo na kaj vse morate paziti, če želite na trg postaviti kozmetični izdelek.

V Sloveniji velja na področju kozmetike Uredba (ES) št. 1223/2009/ES o kozmetičnih izdelkih z dne 30.11.2009, ki se jo moramo strogo držati. Uredba predpisuje naslednje točke:

1. OCENA VARNOSTI KOZMETIČNEGA IZDELKA

Oceno varnosti kozmetičnega izdelka mora spisati strokovno usposobljena oseba. To je dokument, ki je sestavljen iz dveh delov, dela A in dela B. Za izdelavo tega dokumenta potrebuje ocenjevalec varnosti natančno kvalitativno in kvantitativno sestavo ter analizne certifikate vsake sestavine. Pri večini izdelkov so zahtevane še dodatne študije – stabilnostne in mikrobiološke, o čemer vas bo ocenjevalec varnosti opozoril. Na koncu poročila ocenjevalec varnosti poda svoje mnenje ali je izdelek varen za uporabo.

2. DOSJE KOZMETIČNEGA IZDELKA (PIF oziroma Product Information File)

11. člen Uredbe 1223/2009/ES navaja, da moramo za vsak kozmetični izdelek imeti dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku. Zgoraj omenjena ocena varnosti je sestavni del dosjeja o kozmetičnem izdelku. To je neke vrste mapa, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
 – opis kozmetičnega izdelka
 – poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka
 – opis metode izdelave in izjava o dobri proizvodni praksi (DPP)

Če na kozmetičnem izdelku navajamo nek učinek, potem moramo priložiti tudi dokazila o tem učinku. V kolikor so bila izvedena kakršna koli testiranja uporabljenih sestavin ali končnega izdelka na živalih, mora dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku vsebovati podatke o testiranjih.

Testiranja na živalih so prepovedana v EU od leta 2004. Od leta 2009 pa je prepovedano tudi trženje sestavin, ki so bile testirane na živalih.

Dokumentacijo z informacijami o izdelku moramo hraniti še 10 let po tem, ko je bila zadnja serija kozmetičnega izdelka dana na trg.

3. USTANOVITEV PODJETJA

Ustanovitev podjetja je ključno pri legalnem poslovanju.

PS: točka ustanovitve podjetja je navedena zgolj kot sestavni del življenjskega cikla lansiranja produkta na trg in ni predmet mojega svetovanja.

4. PRIGLASITEV DEJAVNOSTI NA URADU ZA KEMIKLIJE

Vsak, ki proizvaja, uvaža ali se s svojim podjetjem, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na kozmetičnem izdelku predstavlja kot njihov proizvajalec, mora svojo dejavnost priglasiti Uradu republike Slovenije za kemikalije. To stori tako, da obrazec, ki je na voljo na njihovi spletni strani, izpolni in podpiše, ter pošlje na njihov naslov.

5. PRIGLASITEV NA CPNP PORTAL

Ko so izvedene vse zahtevane študije in je ustrezna dokumentacija pripravljena, je potrebno izdelek priglasiti Evropski komisij. Priglasitev kozmetičnega izdelka poteka elektronsko na portalu CPNP (ang. Cosmetic Products Notification Portal) in velja za vse države članice.

Najprej je potrebno ustvariti spletni uporabniški račun, ki omogoča dostop do portala CPNP. V uporabniškem računu je potrebno zapisati tudi kdo je odgovorna oseba, ki izdelke daje na trg.

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi navajanju trditev (npr. izdelek zmanjšuje gube), saj je potrebno vse trditve dokazati oziroma so nekatere trditve celo prepovedane.

Košarica
Scroll to Top